Clusterul de Inovare Automatizări şi IT
Login
Nume utilizator:


Parola:
Scop si obiective

Scop
Scopul Clusterului Control-IT poate fi sintetizat astfel:
Dezvoltarea interacţiunilor diversificate, rapide, oportune, eficiente, în timp real între membrii Clusterului, între aceştia şi organele publice, între aceştia şi mediul economic prin informare, consultare, consultanţă, spirit antreprenorial, formare profesională şi dezvoltarea de noi abilităţi şi deprinderi pentru salariaţii acestora, inclusiv certificarea de competenţe profesionale, tehnice, tehnologice şi ştiinţifice personale, utilizarea, dezvoltarea şi gestionarea unor resurse partajate, inclusiv acreditări, atestări şi certificări ale sistemelor de management ale membrilor clusterului, constituirea şi participarea în parteneriate pentru cooperarea şi realizarea în comun de produse, servicii, activităţi, acţiuni etc cu conţinut semnificativ inovativ, elaborat, implementat şi/sau transferat în principal prin efortul propriu de concepţie şi proiectare (cercetare-dezvoltare-implementare) şi, de asemenea, complex, de actualitate dar şi predictiv, competiţional şi motivaţional, pentru membrii clusterului şi mediul de afaceri.

Obiective
Obiectivele cele mai importante ale Clusterului sunt:

  • Asigurarea unui cadru generos de dezvoltare de proiecte, produse şi servicii specifice domeniului conducerii inteligente a sistemelor, automatizărilor, IT şi alte domenii conexe, prin colaborare, cooperare, conlucrare, parteneriate şi oricare alte forme eficiente de sprijin reciproc, pentru rapida şi competitiva lor concepere inovativă, creare inteligentă cu consumuri minimale, dezvoltare cu tehnologii moderne, verificare şi implementare prietenoase faţă de mediu şi ofertare deschisă şi multidisciplinară, atât în interiorul Asociaţiei, cât şi în întreg mediul economic şi public interesat, vizat
  • Asigurarea pregătirii şi formării profesionale a personalului membrilor Asociaţiei, pentru nevoile curente reale, de durată, periodice şi intâmplătoare, dar şi predictiv determinate, în vederea asigurării unui profesionalism competitiv, a atestării şi certificării deprinderilor şi abilităţilor personale şi a valorificării superioare, în interesul fiecărui membru, a părţii intangibile a culturii organizaţionale reciproce
  • Promovarea şi gestionarea clusterului,şi prin asigurarea unei platforme virtuale ca suport pentru dezvoltarea interacţiunilor diversificate, rapide, oportune, eficiente, în timp real între membrii Clusterului, între aceştia şi organele publice, între aceştia şi mediul economic prin informare, consultare, conferinţe, consultanţă, spirit antreprenorial, formare profesională şi dezvoltarea de noi abilităţi şi deprinderi pentru salariaţii acestora, utilizarea, dezvoltarea şi gestionarea unor resurse partajate, constituirea şi participarea în parteneriate pentru cooperarea şi realizarea în comun de produse, servicii, activităţi, acţiuni etc cu conţinut semnificativ inovativ, elaborat, implementat şi/sau transferat în principal prin efortul propriu de concepţie şi proiectare (cercetare-dezvoltare-implementare) şi, de asemenea, complex, de actualitate dar şi predictiv, competiţional şi motivaţional, pentru membrii clusterului şi mediul de afaceri
  • Realizarea de investiţii comune sau individuale, la membrii interesaţi ai clusterului, care pot deservi interesele membrilor clusterului
  • Efectuarea de studii, cercetări, propuneri de programe şi proiecte de dezvoltare a domeniului şi subdomeniilor de specific, în regie proprie sau în colaborare cu diverse instituţii de specialitate
  • Internationalizarea afacerilor membrilor clusterului, prin conexarea acestuia la reţele europene în domeniu, precum EEN - Entreprise Europe Network sau EBN - Europe Business Network sau altele
  • Înfiinţarea de website-uri, conturi de reţele de socializare, publicaţii sau alte mijloace de comunicare în masă care să contribuie la îndeplinirea scopului şi obiectivelor asociaţiei
  • Asociaţia poate presta orice activitate permisă de lege din care se pot obţine beneficii în vederea asigurării autofinanţării, precum şi atragerea altor surse de finanţare pentru realizarea obiectivelor